INKOS Logistics betraktar inrikes transport inom Sverige som en av viktigaste perspektivinriktning av vår verksamhet.

Vi är experter inom vägtransportområdet och tillhandahåller högeffektiva tjänster till våra kunder inom detta logistikområde. Vi använder avancerade datoralgoritmer inom logistik vid planering och beräkning av rutter för transport av gods, vilket i sin tur garanterar minskningen av oförutsedda risker, samt snabb leverans av varor till destinationen.

Snabb service till våra kunder

Våra kunder får uppdaterad information om alla stadier av pågående leveransen. Vi arbetar ständigt för att minska handläggningstider för beställningar och det direkta genomförandet av leveransen.

När ni anlitar INKOS Logistics får ni en pålitlig och stabil partner som tar hand om all er logistik.

INKOS Logistics betraktar inrikes transport inom Sverige som en av viktigaste perspektivinriktning av vår verksamhet.

Vi är experter inom vägtransportområdet och tillhandahåller högeffektiva tjänster till våra kunder inom detta logistikområde. Vi använder avancerade datoralgoritmer inom logistik vid planering och beräkning av rutter för transport av gods, vilket i sin tur garanterar minskningen av oförutsedda risker, samt snabb leverans av varor till destinationen.

Snabb service till våra kunder

Våra kunder får uppdaterad information om alla stadier av pågående leveransen. Vi arbetar ständigt för att minska handläggningstider för beställningar och det direkta genomförandet av leveransen.

När ni anlitar INKOS Logistics får ni en pålitlig och stabil partner som tar hand om all er logistik.

Kontakta oss 

så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med logistik och transport!

Kontakta oss 

så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med logistik och transport!