INKOS Logistics utför alla uppdrag enligt regelverket NSAB 2015 (Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser), som trädde i kraft den 1 januari 2016

Hela regelverket hittar du här.

NSAB – PDF

Страхование ответсINKOS Logistics har spedition ansvarsförsäkring enligt NSAB 2015