För att underlätta tullklarering av varor, oavsett om det gäller import, export eller transitering, hjälper vi dig hela vägen. Med vår erfarenhet ser vi till att allt går rätt till, och att dina varor kommer fram i tid.

Internationell logistik kräver ofta en komplex tullklarering eftersom lagstiftningar ständigt förändras. En felaktig tulldokumentation kan leda till fördröjningar av dina leveranser och bidra till att det slutgiltiga priset blir betydligt högre än först beräknat.

För att underlätta och se till att tullklarering av varor går smidigt samarbetar vi med ledande företag inom området.

Säker och professionell tullklarering

Vår erfarna personal ser till att dokumentationen är korrekt vid tullklarering och att tullavgifter är betalda för de varor som transporteras. Med lokalkännedom i Sverige, Ryssland och Ukraina vet vi vad man kan förvänta sig vid import och export samt hur eventuella problem kan undvikas.

Skulle det uppstå några tveksamheter har vi direktkontakt med rätt personer på lokala myndigheter och kan med deras hjälp skyndsamt få dina varor till sin slutdestination. Vi är redo att hjälpa dig med din tullklarering, oavsett om det gäller import, export eller transit.

För att underlätta tullklarering av varor, oavsett om det gäller import, export eller transitering, hjälper vi dig hela vägen. Med vår erfarenhet ser vi till att allt går rätt till, och att dina varor kommer fram i tid.

Internationell logistik kräver ofta en komplex tullklarering eftersom lagstiftningar ständigt förändras. En felaktig tulldokumentation kan leda till fördröjningar av dina leveranser och bidra till att det slutgiltiga priset blir betydligt högre än först beräknat.

För att underlätta och se till att tullklarering av varor går smidigt samarbetar vi med ledande företag inom området.

Säker och professionell tullklarering

Vår erfarna personal ser till att dokumentationen är korrekt vid tullklarering och att tullavgifter är betalda för de varor som transporteras. Med lokalkännedom i Sverige, Ryssland och Ukraina vet vi vad man kan förvänta sig vid import och export samt hur eventuella problem kan undvikas.

Skulle det uppstå några tveksamheter har vi direktkontakt med rätt personer på lokala myndigheter och kan med deras hjälp skyndsamt få dina varor till sin slutdestination. Vi är redo att hjälpa dig med din tullklarering, oavsett om det gäller import, export eller transit.

Kontakta oss

så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med logistik och transport!

Kontakta oss

så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med logistik och transport!